Preventief Medisch Onderzoek

Preventief medisch onderzoek door Precare Health Een preventief medisch onderzoek ( PMO ) is een onderzoek welke zich richt op de gezondheidsrisico’s binnen de werkomgeving van uw bedrijf en bij uw medewerkers. Het preventief medisch onderzoek geeft inzicht in het werkvermogen, de gezondheidsrisico’s en de levensstijl van uw medewerkers. Weet u overigens dat een PMO verplicht is? De doelstellingen van een preventief medisch onderzoek bestaan uit:

  • Het vroegtijdig signaleren van eventele gezondheidsrisico’s veroorzaakt door de uit te voeren werkzaamheden.
  • Het vroegtijdig signaleren van gezondheidsrisico’s van medewerkers die het gevolg kunnen zijn van een bepaalde levensstijl (voorbeelden hiervan zijn een hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en ernstig overgewicht)

Het voordeel voor u als werkgever is dat u inzicht krijgt in de totale gezondheid van uw medewerkers. Hierdoor kunt u daar waar nodig direct aanpassingen verrichten in de werkomstandigheden. De kans op kort en langdurig verzuim neemt af en verhoging van de  arbeidsproductiviteit neemt toe.

Het is een feit dat het preventief medisch onderzoek door veel Arbo-diensten matig word ingevuld en niet voldoed aan de verwachtingen en behoeften van werkgevers en werknemers. Het leid dan ook regelmatig tot grote teleurstelling.

Preventief Medisch Onderzoek door Precare Health is anders!

PreCare heeft de tekortkomingen lange tijd geleden in beeld gebracht en hierop zijn dienstverlening aangepast. Dagelijks verwijzen wij medewerkers door naar huisarts of specialist met een volwaardige rapportage zodat er direct gehandeld kan worden. Het komt meermaals voor dat een enkele verwijzing uw kosten vergaand dekt door het preventief handelen waarmee langdurig verzuim wordt voorkomen.

Omdat de rapportage op de dag van onderzoek met de cliënt wordt doorgesproken heeft dit een maximale impact en rendement. Werknemers pakken de gegeven adviezen veel beter op omdat onderzoek, oordeel en advies binnen gemiddeld 1 uur worden afgehandeld. Voor de werkgever is dit gunstig omdat het effect beter is en medewerkers slechts korte tijd uit het productieproces zijn geweest. Daarom is PreCare anders. Wij kunnen u tijdens een vrijblijvend gesprek onze zeer complete en uitvoerige rapportages, die gericht zijn aan cliënt of werkgever, laten zien en nader toelichten. Een preventief medisch onderzoek uitgevoerd door Precare Health is anders en staat garant voor succes.

Waarom kiezen voor de PMO specialist? Laat u overtuigen.