Waarom PMO onderzoek

pmo onderzoek is een uitstekend preventief middel om verzuim te beperken Op de vraag ” waarom PMO onderzoek ” kunnen we een heel duidelijk antwoord geven.

  • PMO zorgt voor preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen bij individuele medewerkers als ook groepen medewerkers.
  • Een PMO keuring bevordert en bewaakt de gezondheid van individuele medewerkers en van groepen medewerkers in relatie tot het werk wat verricht wordt.
  • PMO zorgt voor verbetering en bewaking van de inzetbaarheid en het functioneren van de individuele werknemers

Waarom PMO onderzoek vanuit werkgeversperspectief

Door de gegevens van ons PMO stappenplan van iedere individuele medewerker samen te voegen onstaan er groepsoverzichten. Deze groepsoverzichten geven aan welke klachten er veelal voorkomen en op welke afdeling dit het geval is. Waarom komen deze klachten juist op die afdeling voor en niet elders? Deze gegevens kunnen nuttig zijn om veranderingsprocessen binnen de arbeidsomgeving toe te passen. Met een volgend PMO onderzoek kan vervolgens ook inzichtelijk gemaakt worden of de veranderingen tot het gewenste resultaat hebben geleid. Het is dus niet waarom PMO onderzoek maar daarom PMO onderzoek!

Waarom PMO onderzoek vanuit werknemersperspectief

Het voordeel voor de individuele werknemer is dat er een kosteloos periodiek onderzoek plaatsvind over zijn gezondheidstoestand in relatie tot zijn werk.  De PMO keuring brengt de levenstijl en de algemene conditie van de werknemer in beeld. Is zijn gezondheid en belastbaarheid nog wel in evenwicht met zijn huidige arbeidsbelasting? Zijn de eisen die behoren bij zijn functie nog in balans met zijn gezondheid en belastbaarheid? Eventuele problemen komen door een PMO keuring vaak vroegtijdig aan het licht waardoor de werknemer de kans krijgt om aan verbetering van zijn gezondheid te werken voordat het ernstige vormen gaat aannemen. Het bedrijf heeft baat bij gezonde medewerkers en is dan ook bereid om zaken te faciliteren die de gezondheid in werktijd maar ook daarbuiten kunnen bevorderen. Voor werknemers geldt dus ook “niet waarom PMO onderzoek  maar daarom PMO onderzoek”.

Wacht niet langer en maak nu een afspraak voor een PMO keuring!